"Богдая Винярд Естейт" е семейна винарна, стъпила върху плодородните земи на  поречието на река Струма. 
В пределите на нашите лозя, в село Смочево, са били отглеждани разнообразни сортове ароматно грозде от векове.

Тази традиция ни вдъхнови! Почувствахме благодатната почва под краката си, разбрахме, че тя е уникален къс земя, разположена на една и съща географска ширина с прочути винени области в Европа.

Подножието на Рила приюти лозята ни и се превърна в наш дом. Местността е хълмиста, огряна от слънчеви лъчи и жадна да облагороди чрез плодовете си, за усилията и обичта, с която семейството ни се грижи за нея.
Търсене